Auto’s van minimaal 50 jaar vrijgesteld van APK (nu definitief in 2021)

Auto’s van minimaal 50 jaar vrijgesteld van APK (nu definitief in 2021)

Auto’s van minimaal 50 jaar vrijgesteld van APK

Ruim vijf jaar nadat de discussie startte, heeft de Eerste Kamer een wetwijziging voor de APK van auto’s met een leeftijd van 50 jaar en ouder goedgekeurd. De verplichte keuring komt voor modellen van minimaal een halve eeuw te vervallen. De oldtimerbelangvereniging FEHAC zette zich jaren in om dit te realiseren, aangezien er bij de laatste wetwijziging een fout is gemaakt.

De FEHAC geeft aan dat de RDW nu aan zet is om de aanpassing door te voeren. Het is niet bekend wanneer de nieuwe regel van kracht gaat. Tot de wetswijziging moesten auto’s van voor 1-1-1960 aan volgens de in 1985 ingevoerde Algemene Periodieke Keuring (APK) gekeurd worden. In Nederland zijn er momenteel iets meer dan 53.000 auto’s van vóór 1960 geregistreerd. Door de verandering van de regelgeving komen er meer dan 100.000 auto’s bij die niet meer APK gekeurd hoeven te worden. Nederland telt momenteel meer dan 155.000 voertuigen die ouder dan 50 jaar zijn.

Wijziging APK

Het is niet voor het eerst dat de keuringsverplichting voor klassieke auto’s wordt gewijzigd. De FEHAC geeft aan dat op 1-1-2008 de regel inging dat auto’s van voor 1-1-1960 werden vrijgesteld van APK. Op hetzelfde moment hoefden auto’s van 30 jaar of ouder niet jaarlijks, maar om de twee jaar naar de keuring.

Correctie

“De voornaamste reden voor de APK-vrijstelling was dat historische voertuigen toen ook al liefhebbersvoertuigen waren, die uitstekend werden onderhouden en waar maar weinig mee werd gereden. Bovendien ontbrak het de APK-keurmeesters doorgaans aan gedegen kennis over de hele oude voertuigen. Die redenen voor vrijstelling staan nu in 2020 nog recht overeind”, geeft de FEHAC aan. Destijds heeft de wetgever een fout gemaakt door niet de leeftijd van de auto als bepalende factor voor de keuringsverplichting in de wet op te nemen, maar de vaste datum van 1-1-1960.

Het blijft belangrijk een auto regelmatig op vitale punten te controleren.

Begindatum vrijstelling APK nog niet zeker (update)

In een eerdere versie van dit artikel meldden wij dat de FEHAC (evenals andere bronnen) 1 januari 2021 als startdatum voor de APK vrijstelling noemden. Inmiddels is duidelijk geworden dat die datum vanwege implementatietechnische redenen nog niet vaststaat. De RDW wil de vrijstellingsmaatregel naar verluidt realiseren in 2021, maar 1 januari 2021 zou vooralsnog te voorbarig zijn. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Top
Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!